Jelen szerződés - továbbiakban Szerződés - a honlapot üzemeltető társaság, az oldalon publikáló szerzők és a honlapot látogató felhasználók és a link-csere partnerek (továbbiakban együttesen említve Felek) szerződéses viszonyait rendezi.

A szerződés feltételeit Felek ráutaló magatartással fogadják el. 

I. Az oldal üzemeltetése

1. A virtualtotal.hu domain tulajdonosa, a www.virtualtotal.hu honlap üzemeltetője a Cont-Corax betéti társaság  - továbbiakban Társaság. 

2. A társaság képviseletére dr. Holló Sándor cégvezető jogosult. Jognyilatkozatot a Társáság képviseletében érvényesen csak ő tehet. 

3 . Az oldalon cikket, hirdetési anyagot a társaság együttműködő partnerei - továbbiakban Szerző - a az alábbiakban ismertetett felhasználási feltételek szerint helyezhetnek el. 

4. A link-csere programra vonatkozó szabályokat III. pont tartalmazza.

II. Felhasználás feltételei

1. A Társaság az oldalon magánszemélyek írásainak, szakmai cikkeinek megjelentetésére biztosít lehetőséget. Politikai jellegű, vagy közérdekű információt nem tartalmazó, csupán irodalmi alkotások, tanulságos jogesetek leírásai, a Szerzőt bemutató írások kapnak publicitást. 

2. A cikkek elhelyezése díjtalan, Társaság díjazásra nem tart igényt. 

3. Az anyaghoz kapcsolódó illusztrációt Szerző biztosítja. 

4. Szerző tiszteletdíjra nem tart igényt. 

5. Társaság a cikk végén elhelyezi Szerző elérhetőségeit tartalmazó linkelt névjegyét.

6. A beküldött cikkek megjelentetésével, eltávolításával kapcsolatban Társaság indokolási kötelezettség nélkül dönt. A publikálás elmaradás, késedelme miatt bekövetkezett kár miatt felelősséget nem vállal. 

7. A cikkek eredetiségét Szerző szavatolja. A szerzői és szomszédos jogok maradéktalan megtartása Szerző felelőssége. Ezt az illusztrációként megküldött mellékletekkel kapcsolatban is irányadónak kell tekinteni. 

8. Az oldalon elhelyezett írások alapjául szolgáló történeteket az élet írta.  A honlapon megjelent írások viszont szerzői jogi védelem alá esnek, így változatlan formában való közlésükhöz a szerző hozzájárulása szükséges.

9.  Az oldalon publikált cikkek ismeretterjesztő jellegűek, semmiképp nem tekinthetők jogi, vagy üzleti tanácsadásnak, esetleg bűncselekmény elkövetésére történő felhívásnak.  A felhasználásból, az ötletek megvalósításából eredő esetleges kár veszélye kizárólag a felhasználót terheli, annak megtérítésére a Társaság semminemű felelősséget nem vállal.

 

III. Linkcsre program

1. A Társaság kölcsönösségi alapon lehetőséget biztosít linkelt logó, szöveg elhelyezésére. Ennek feltétele, hogy a partner is elhelyezze a Társaság linkjét saját honlapján. 

2. A program díjmentes. Társaság a link elhelyezéséért nem kér és nem fizet díjat. 

3. Társaság fenntartja a jogot, hogy a partner egyidejű értesítése mellett honlapjáról bármely linket indokolás nélkül eltávolítsa. 

IV. Regisztráció

1. A Társaság oldalán elhelyezett tartalom egy része csak regisztrált tagok részére hozzáférhető.

2. A Társaság oldalán keresztül történt regisztráció ingyenes. Jogot, kötelezettséget nem keletkeztet.

3. A regisztrált tag hozzájárul, hogy a Társaság a www.virtualtotal.hu oldalról havi rendszerességgel hírlevelet küld a regisztráció során megadott e-mail címre.

4. A regisztráció bármikor, indokolás nélkül törölhető.

5. A Társaság a tudomására jutott információkat – ideértve különösen az elérhetőség adatait – harmadik félnek nem adja át,nem hozza nyilvánosságra.

6. Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-92922/2016.

7. Az adatkezelés során az 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadók.

Záradék

Jelen szerződés érintetlenül hagyja a Társaság jogát, hogy az oldal felhasználásával kapcsolatban az általános szerződési feltételektől eltérő tartalommal egyedi szerződéseket kössön.